มิว สเปซ: สานต่อความล้ำหน้าของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศสู่ระดับนานาชาติ

มิว สเปซ: สานต่อความล้ำหน้าของประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศสู่ระดับนานาชาติ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการบินและอวกาศได้เป็นแหล่งขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั่วโลก ประเทศไทยที่มีชื่อเสียงในด้านมรดกทางวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้เริ่มสร้างอุตสาหกรรมอวกาศเพื่อเข้าสู่ระดับโลก และบริษัท “มิว สเปซ” ได้เป็นผู้นำทางในกระบวนการนี้ “มิว สเปซ” เน้นสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศในไทย เพิ่มความสามารถและศักยภาพของวิศวกรไทย ด้วยการมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอวกาศไทย พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมโดยมีพันธมิตรระดับโลกคอยสนับสนุนเป็นอย่างดี เพื่อยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีของไทย และส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนทั้งภายในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาทำความเข้าใจถึงวิธีที่ มิว สเปซ นำประเทศไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศระดับนานาชาติกัน! การส่งเสริมวิศวกรไทย การส่งเสริมวิศวกรไทยเป็นส่วนสำคัญของมิว สเปซ โดยบริษัทเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในประเทศ และมีการลงทุนในการศึกษาและฝึกอบรม เป้าหมายของบริษัทคือการส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญไทยให้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศ มิว สเปซ กระทำการต่าง ๆ เช่นการฝึกงาน เวิร์กช็อป และการสร้างโอกาสให้กับวิศวกรรุ่นใหม่ให้ได้มีประสบการณ์จริงในการทำงานกับเทคโนโลยีล้ำสมัย ไม่เพียงแค่ช่วยให้อุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศที่ได้รับความยอมรับและสามารถดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย การร่วมมือกับบริษัทไทยต่าง ๆ “มิว สเปซ” ให้ความสำคัญกับการร่วมมืออย่างจริงจังกับบริษัทภายในประเทศ รวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพต่าง ๆ ด้วยการผนึกกำลังกัน โดยการร่วมมือทางด้านความรู้ความชำนาญ ทรัพยากร และเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทย การร่วมมือกับรัฐบาลไทย เพื่อส่งเสริมกระบวนการเข้าสู่เวทีอวกาศระดับโลก…

2022 Year in Review

2022 YEAR IN REVIEW In 2022 mu Space continues to strive and work hard to accomplish big projects in the future. This year has seen many big Deals come our way, and it is the year that mu Space started delivering demo products to our customers. mu Space is at the end of its Series…