มิว สเปซ: สานต่อความล้ำหน้าของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศสู่ระดับนานาชาติ

มิว สเปซ: สานต่อความล้ำหน้าของประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศสู่ระดับนานาชาติ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการบินและอวกาศได้เป็นแหล่งขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั่วโลก ประเทศไทยที่มีชื่อเสียงในด้านมรดกทางวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้เริ่มสร้างอุตสาหกรรมอวกาศเพื่อเข้าสู่ระดับโลก และบริษัท “มิว สเปซ” ได้เป็นผู้นำทางในกระบวนการนี้ “มิว สเปซ” เน้นสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศในไทย เพิ่มความสามารถและศักยภาพของวิศวกรไทย ด้วยการมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอวกาศไทย พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมโดยมีพันธมิตรระดับโลกคอยสนับสนุนเป็นอย่างดี เพื่อยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีของไทย และส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนทั้งภายในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาทำความเข้าใจถึงวิธีที่ มิว สเปซ นำประเทศไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศระดับนานาชาติกัน! การส่งเสริมวิศวกรไทย การส่งเสริมวิศวกรไทยเป็นส่วนสำคัญของมิว สเปซ โดยบริษัทเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในประเทศ และมีการลงทุนในการศึกษาและฝึกอบรม เป้าหมายของบริษัทคือการส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญไทยให้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศ มิว สเปซ กระทำการต่าง ๆ เช่นการฝึกงาน เวิร์กช็อป และการสร้างโอกาสให้กับวิศวกรรุ่นใหม่ให้ได้มีประสบการณ์จริงในการทำงานกับเทคโนโลยีล้ำสมัย ไม่เพียงแค่ช่วยให้อุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศที่ได้รับความยอมรับและสามารถดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย การร่วมมือกับบริษัทไทยต่าง ๆ “มิว สเปซ” ให้ความสำคัญกับการร่วมมืออย่างจริงจังกับบริษัทภายในประเทศ รวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพต่าง ๆ ด้วยการผนึกกำลังกัน โดยการร่วมมือทางด้านความรู้ความชำนาญ ทรัพยากร และเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทย การร่วมมือกับรัฐบาลไทย เพื่อส่งเสริมกระบวนการเข้าสู่เวทีอวกาศระดับโลก…