บริการโครงข่ายผ่านดาวเทียมโดย มิว สเปซ

ผู้ใช้บริการคาดหวังการรองรับการเข้าถึงข้อมูลจากทุกอุปกรณ์ในทุกที่และทุกโอกาส เราจึงเล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้และพร้อมให้บริการ ด้วยการลดช่องว่างเพื่อตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สถานีภาคพื้น

อุปกรณ์ภาครับสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก

โครงข่ายไร้สาย

โครงข่ายรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบ non-GEO

โครงข่ายเพื่ออากาศยาน

การใช้งานอินเตอร์เน็ตบนเครื่องบิน

โครงข่ายเพื่อการเดินเรือภาคสมุทร

การผนวกภาครับสัญญาณผ่านดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อใช้อินเตอร์เน็ตบนเรือเดินสมุทร

th
en_US th