ใบสมัคร

ขอขอบคุณที่คุณให้ความสนใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ มิว สเปซ และเพื่อให้เรารู้จักคุณมากขึ้น กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ และแนบไฟล์ที่จำเป็นในการพิจารณาในรูปแบบ word document หรือ .pdf

ตำแหน่ง:

ข้อมูลของคุณ

ชื่อ (จำเป็นต้องกรอก)

นามสกุล (จำเป็นต้องกรอก)

อีเมล (จำเป็นต้องกรอก)

เพศ (จำเป็นต้องกรอก)

อายุ (จำเป็นต้องกรอก)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (จำเป็นต้องกรอก)

ตำแหน่งที่อยู่ของคุณ (จำเป็นต้องกรอก)

แนบไฟล์ ประวัติหรือผลงาน - .pdf หรือ word document (จำเป็น)

ข้อมูลอื่นๆ

หัวจดหมาย

บัญชี Linkedin :
กรอกที่อยู่ URL Linkedin ของคุณ ตัวอย่าง: https://www.linkedin.com/in/kiattisak-d-96708393/

รับข่าวสารความเคลื่อนไหวผ่านทางอีเมลจาก มิว สเปซth
en_US th